Vattenfall avslutar Norfolk Wind Zone-avyttring till RWE

Foto: Zhang Fengsheng / Unsplash

Vattenfall har avslutat försäljningen av Norfolk Offshore Wind Zone till RWE. Den överenskomna köpeskillingen uppgår till 963 miljoner GBP.

Denna affär säkerställer fortsatt utveckling av Norfolk Zone, vilket kommer att generera ren energi för över fyra miljoner hem i hela Storbritannien. Vattenfall kommer att redovisa en realisationsvinst från transaktionen, och det exakta beloppet kommer att meddelas i den kommande delårsrapporten för januari-mars 2024.

Norfolk Offshore Wind Zone består av tre vindkraftsparker – Norfolk Boreas, Norfolk Vanguard West och Norfolk Vanguard East, och med en kapacitet på 4,2 GW kommer det att bli ett av världens största havsbaserade vindkraftsprojekt. Ett fortsatt samarbete med viktiga leveranspartners och lokala företag i East Anglia kommer att säkerställa en smidig övergång av arbete från Vattenfall till RWE i takt med att zonen fortskrider i sin utveckling.

Vattenfalls fortsatta verksamhet i Storbritannien inkluderar bland annat 1,1 GW installerad vindkraftskapacitet till havs och på land. Detta inkluderar den flytande havsbaserade vindkraftsparken Muir Mhor på 798 MW, som är under utveckling i samarbete med vår JV-partner Fred Olsen Seawind, samt en pipeline på cirka 1,5 GW landbaserade vindkraftsprojekt och värmenät under uppbyggnad i tre större städer i Storbritannien.