Vattenfall bygger rekordstor vindkraftpark

De nya vindturbinerna kommer att bli 200 meter höga. Foto: Vattenfall

Allt fler energibolag överger havsbaserad vindkraft. Orsaken är kraftiga fördyringar samtidigt som energipriserna stabiliseras. Kostnadsfördyringar för havsbaserad vindkraft gjorde att Vattenfall drog sig ur projektet Norfolk Boreas till en förlust på nästan 2,8 miljarder kronor. 

I stället investerar Vattenfall nu i den hittills största landbaserade vindkraftsatsningen i Sverige nägonsin, projekten Pauträsk och Norrbäck i kommunerna Lycksele, Storuman och Vilhemina. Nu har projekten fått slutgiltiga miljötillstånd och planerna är att bygga upp till 111 tvåhundra meter höga turbiner med en sammanlagd effekt på cirka två terawattimmar. Det motsvarar ungefär hälften av vad kärnkraftverket Barsebäck en gång producerade. Nästa steg i projektet är att ta fram en detaljplan och ett investeringsbeslut väntas under 2025 med byggstart 2026.

Utöver projekten Norrbäck och Pauträsk utvecklar Vattenfall även projekten Vargträsk, Sandselehöjderna och Stensvattsmarken i Västerbotten.

– Att vi nu har nödvändiga tillstånd för projekten Norrbäck och Pauträsk är välkommet eftersom elbehovet, inte minst i norra Sverige förväntas öka kraftigt, säger Marie Kimming, chef för Vattenfalls landbaserade projektutveckling.