Havsbaserad vindkraft i Södra Nordsjön sänker elpriserna i Norge

Projektet, blir en viktig del av kraftområdet NO2 – täckande Syd- och Västnorge samt Telemark. Bild: Mainstream/Statkraft

I Södra Nordsjön II, nära den danska gränsen, planeras en ny vindkraftspark av belgisk-holländska Ventyr. Denna satsning, som är den första i sitt slag i Norge, kommer att leverera cirka sex till sju terawattimmar (TWh) el årligen, motsvarande ungefär fyra procent av Norges totala elproduktion. Med en kapacitet på 1,4 gigawatt (GW) kommer denna havsbaserade vindkraftspark att markant bidra till att sänka elpriserna i Norge.

En analys utförd av Volt Power Analytics och Boston Consulting Group (BCG) belyser att etableringen av Sørlige Nordsjö II kan minska det årliga genomsnittspriset för el betydligt. I vissa fall kan elpriset till och med närma sig noll öre per kilowattimme (kWh), förutom skatter, näthyra och tillägg. Detta indikerar att norska konsumenter i framtiden kan förvänta sig lägre elräkningar.

Prissänkning 

Projektet, som blir en viktig del av kraftområdet NO2 – täckande Syd- och Västnorge samt Telemark – förutspås leda till en prissänkning på upp till 10 öre/kWh i detta område. Effekterna av vindkraftsparken förväntas även påverka elpriserna i andra delar av landet, med ett uppskattat prisfall på 3–8 öre/kWh från 2031.

Ökad efterfrågan på elektricitet

Trots de positiva utsikterna för lägre elpriser, pekar Robert Hjorth från BCG på att den faktiska minskningen av elpriser kan bli mindre än förväntat. Detta beror på att en sänkning av elpriserna sannolikt kommer att öka industrins efterfrågan på elektricitet i samband med den gröna omställningen. Stora projekt som elektrifieringen av Melkøya och Googles planerade datacenter i Skien, som potentiellt kan konsumera fem procent av Norges el, illustrerar den ökade efterfrågan.

Balans mellan utbud och efterfrågan

Detta innebär att den gröna omställningen, industriell utveckling och kraftutveckling går hand i hand, vilket skapar en balans mellan utbud och efterfrågan. Medan Sörlige Nordsjö II visar på stora möjligheter för att sänka elpriserna, är det tydligt att efterfrågan från nya industriprojekt kommer att spela en avgörande roll för elprisets framtida utveckling i Norge.

Källa: Aftenposten