Vindkraften slår rekord under januari 2024

Foto: Pixabay

I januari 2024 genererade vindkraften 4,8 terawattimmar (TWh), enligt NordPool, och det blev ett nytt månadsrekord, överträffande det tidigare rekordet på 4,3 TWh från januari 2022. Den höga elproduktionen från vindkraften under vintern mötte även de högsta elanvändningstopparna i Sverige. En ökad kombination av förnybar elproduktion och energilagring öppnar större möjligheter att hantera framtida efterfrågepeaks.

Den senaste vintermånadens rekord för vindkraftselproduktion, som nu är 4,8 TWh, överträffade det föregående rekordet från januari 2022 på 4,3 TWh. Utbyggnaden av vindkraft fortsätter, och en hög elproduktion från vindkraften betraktas nu som det normala. Svensk Vindenergi förutspår att vindkraften kommer att producera 52 TWh år 2025.

Under vintern, när Sveriges elanvändning var som högst, inträffade den högsta belastningstimmen den 16 januari kl. 09.00-10.00. Vid detta tillfälle stod vindkraften för 17 procent av den totala installerade effekten, vilket är en positiv nyhet då förväntningarna från Svenska kraftnät var endast 9 procent tillgänglighet från vindkraften under topplasttimmen. Förväntningarna på ökad tillgänglighet över tid förbättras ytterligare genom fortsatt utbyggnad och teknologisk utveckling.

Erik Almqvist från Svensk Vindenergi ser detta som positivt. Samtidigt noteras att vindkraftsproduktionen sätter nya dygnsproduktionsrekord, och med åtta av de 20 bästa produktionsdagarna för vindkraften genom tiderna som inträffade i januari 2024.

Den snabba ökningen av batterilager, med 38 batterianläggningar på över 600 megawattimmar (MWh) som förväntas vara i drift mot slutet av 2024 och ytterligare 47 anläggningar planerade på över 2 800 MWh, indikerar en lovande framtid för energilagringsteknologin. Denna utveckling, tillsammans med den minskande kostnaden för batterier, trots Sveriges relativt låga elpriser, skapar goda förutsättningar för investeringar. Utsikterna för att möta elanvändningstoppar förbättras avsevärt med den ökande kombinationen av vindkraft, solkraft och batterilager.