Svensk Vindenergi välkomnar RPC

Foto: Hugo Delauney / Unsplash

Svensk Vindenergi hälsar Renewable Power Capital välkommen som sin senaste medlem. RPC ägs av en av världens största pensionsfonder och fokuserar på investeringar inom förnybar energi i Europa. Fram till 2025 förväntas RPC bli den femte största ägaren av vindkraft i Sverige.

RPC har varit verksamma på den europeiska marknaden för förnybar energi sedan 2020 och förväntas år 2025 bli den femte största ägaren av vindkraft i Sverige, med en total installerad kapacitet på cirka 700 megawatt. RPC är ett dotterbolag till den kanadensiska pensionsfondförvaltaren CPP Investments och investerar främst i landbaserad vindkraft och solenergi i Europa. Med en långsiktig syn på sina projekt strävar RPC efter att påskynda utbyggnaden av förnybar energi i Europa.

Sverige är en viktig aktör inom förnybar energi i Europa och satsar stort på att främja övergången till grön energi. Genom vår investering bidrar RPC till att öka produktionen av fossilfri el i norra Sverige och stödjer den fortsatta utvecklingen av landbaserad vindkraft.

Mark Hanson, Chief Operating Officer & General Counsel, Renewable Power Capital Svensk Vindenergi är glada över att välkomna Renewable Power Capital som en av de ledande vindkraftsägarna i Sverige. RPC:s långsiktiga strategi på den europeiska marknaden stärker vår gemensamma röst för vindkraften i Sverige.

Daniel Badman, vd, Svensk Vindenergi Svensk Vindenergi har nu 154 medlemmar.

Om RPC:s vindkraftsprojekt i Sverige RPC har totalt fem vindkraftsprojekt i Sverige, alla belägna inom elområde SE2. En vindkraftspark, Klevberget, är redan i drift och fyra andra projekt, Knäsjöberget, Storhöjden, Sörlidberget och Vitberget, är under konstruktion. När alla projekt är färdiga 2025 förväntas RPC äga totalt 102 vindkraftverk med en sammanlagd installerad kapacitet på 700 megawatt (MW).

Om RPC:s ägare CPP Investments CPP Investments är en av världens största investerare och förvaltar kapital för den kanadensiska pensionsfonden (CPP). Till 2025 beräknas CPP-fonden uppgå till cirka 564 miljarder USD och över 1 000 miljarder USD vid slutet av 2035.