Locus Energy förvärvar tre vindkraftverk i Västra Götaland

Foto: Gonz DDL / Unsplash

Locus Energy fortsätter sin tillväxt genom att förvärva lokal vindkraftsproduktion i Tanums, Vara och Melleruds kommuner, alla belägna i elområde SE3. Genom sitt dotterbolag Locus RePower har företaget från och med den 15 mars 2024 tagit över ägandet av tre vindkraftverk i Västra Götaland. Dessa verks årliga genomsnittliga produktion ligger på över 17 GWh och de byggdes mellan 2008 och 2016. Säljaren är Mölndal Energi AB, ett helägt bolag av Mölndals kommun.

Detta förvärv exemplifierar Locus Energys investeringsstrategi, som fokuserar på att förvärva befintliga energiproduktionsanläggningar och sedan uppgradera dem med den senaste tekniken samt integrera hybridlösningar såsom lagringsmöjligheter och solceller.

"Vi är mycket glada över Mölndal Energis förtroende att tilldela oss möjligheten att förvärva dessa vindkraftverk. Affären ligger i linje med Locus Energys grundläggande vision för vindkraftssektorn, där vi strävar efter att förlänga livslängden på anläggningar som är ungefär tio år gamla och med tiden maximera potentialen för ökad energiproduktion och förbättringar."