Skellefteås strategi för Vindkraft

Foto: Pixabay

Skellefteå kommun är i ett tidigt skede av utvecklingen av en ny vindkraftsplan, som kommer att identifiera lämpliga områden för ansökningar om vindkraftverksinstallationer. Det inledande steget innebär en tidig dialog med potentiellt berörda parter, vilken planeras att äga rum i början av 2024 parallellt med att kommunen undersöker lämpliga platser.

Målet med vindkraftsplanen är att underlätta för beslutsfattare att fatta informerade beslut om var vindkraftsutbyggnad bör äga rum inom kommunen. Detta uppnås genom att identifiera lämpliga platser med hänsyn till faktorer som vindförhållanden, eventuella riksintressen, naturvärden, närhet till bostäder samt påverkan av ljud, ljus och skuggor i omgivningen. Dialogen med berörda parter i projektet är också av stor vikt för att skapa en välgrundad grund för planen, enligt Angelica Eklund Riechert.

När vindkraftsplanen är godkänd och aktörer är intresserade av att etablera sig inom ett specifikt område krävs att de genomgår en egen tillståndsprocess med miljöprövning och samråd. Om kommunen stöder ärendena i tillståndsprocessen är det slutligen miljöprövningsdelegationen hos länsstyrelsen som beslutar och ger miljötillstånd för aktören att bygga vindkraftverk.