Deep Wind Offshore och HydePoint i samarbete för havsbaserad vätgasproduktion

Elin Steinsland, vd för HydePoint och Knut Vassbotn, vd för Deep Wind Offshore. Foto: Deep Wind Offshore

Havsvindsföretaget Deep Wind Offshore har inlett ett partnerskap med HydePoint för att utforska möjligheterna till vätgasproduktion från vindkraft till havs.

Deep Wind Offshore är en global utvecklare och ägare av havsbaserade vindkraftsparker, med tidigare projekt i Norge, Sverige och Sydkorea. HydePoint är ett företag inom produkt- och tekniksektorn som erbjuder lösningar för att integrera vätgasproduktion i havsbaserade vindkraftsparker.

– Vätgas kommer att bli en helt väsentlig del av energimixen mot nettonollutsläpp. Genom att producera vätgas i samband med havsbaserad vindkraft kan vindkraftparkerna byggas längre ut i havet och på så sätt undvika konfliktområden. Detta kan öka både effektiviteten och lönsamheten och är relevant för flera av de marknader vi verkar på – främst Sverige, säger Knut Vassbotn, vd för Deep Wind Offshore.

För att uppnå klimatmålen har EU-kommissionen lanserat en handlingsplan för att säkerställa tillväxten inom vindkraft, där målet är att installera totalt 500 GW vindkraft till 2030.

Elproduktion från havsbaserad vindkraft förväntas bli en betydande källa till förnybar energi. Dagens elnät har dock inte tillräcklig kapacitet för att hantera de stora mängder kraft som vindkraftparkerna genererar. Vätgasproduktion till havs från havsbaserad vindkraft förväntas minska behovet av investeringar i elnätet och erbjuda en förnybar produkt som kan levereras till avlägsna konsumenter.

Exportledningar för vätgas från Norge, Sverige och Finland till Tyskland undersöks för närvarande. Dessa kan underlätta vätgasproduktion nära vindkraftsparkerna och möjliggöra direkt leverans av vätgas via rörledningar.

– Att arbeta mot en möjlig integrering av havsbaserad vindkraft och vätgas i en tidig projektutvecklingsfas kan både öka värdet på den kombinerade lösningen och minska beroendet av uppgraderingar av befintlig infrastruktur. Dessutom kan detta förkorta tiden det tar att starta produktion av grönt vätgas offshore, sa Elin Steinsland, vd för HydePoint.

EU har satt upp ett mål att producera 20 miljoner ton vätgas från förnybar energi till 2030. Vätgas förväntas användas som råvara inom processindustrin för att producera komponenter som ren gödsel, grönt stål och grönt bränsle, särskilt för den maritima sektorn.

Samarbetet mellan Deep Wind Offshore och HydePoint visar på branschens engagemang för innovation och hållbarhet. Vätgasproduktion till havs kan bidra till att optimera värdet av havsbaserade vindkraftsparker genom maximalt utnyttjande av all tillgänglig kraft och erbjuda vätgas till den växande europeiska marknaden.