Svensk Vindenergi driver fram lösningar för branschens arbetskraftsbehov

Foto: Anette Wennberg

Efter att ha fått ökade anslag har Myndigheten för yrkeshögskolan beviljat fler nya utbildningsplatser för att möta behoven i den gröna omställningen. Med en ökning av utbildningar för vindkraftstekniker behöver branschen också tillhandahålla tillräckligt med praktikplatser.

Till hösten finns gynnsamma möjligheter att studera till vindkraftstekniker över hela landet, med lärosäten från norr till söder och utbildningar som erbjuder distansstudier. Utmaningen ligger nu i att marknadsföra dessa möjligheter för att locka tillräckligt många sökande och samtidigt erbjuda tillräckligt med platser för lärande i arbete (LIA).

Det råder en viss paradox: branschen efterfrågar arbetskraft samtidigt som den står inför svårigheter att erbjuda tillräckligt med praktikplatser. Svensk Vindenergi arbetar aktivt tillsammans med sina medlemsföretag för att hitta lösningar och främja framsteg.

Ylva Tengblad, hållbarhetsansvarig, Svensk Vindenergi Svensk Vindenergi samarbetar med utbildningsinstanserna för att skapa fler praktikplatser för lärande i arbete (LIA) genom att förbättra samordningen av praktikperioderna och kontaktvägarna in till företagen.

Källa: Svensk vindenergi