Europas havsbaserade vindkraft når rekordnivåer, men det är inte nog för 2030-målen

I slutet av året meddelade Ørsted A/S sitt FID för 2,9 GW-projektet Hornsea 3 utanför Storbritanniens kust och planerna återupptogs för utvecklingen av Norfolk Offshore Wind Zone-portföljen på 4,2 GW efter ett ägarbyte. Foto: WindEurope

Under 2023 nådde Europas offshore-vindindustri en rekordhög utbyggnad genom att lägga till 4,2 gigawatt (GW) ny kapacitet. Trots detta är det fortfarande inte tillräckligt för att uppnå målen för 2030.

Den totala kapaciteten som tillfördes förra året var 40 procent högre än 2022, med 3 GW från EU-länder enligt WindEurope. De flesta vindkraftverk som togs i drift 2023 finns i Nederländerna, Frankrike och Storbritannien. Ett av de mest anmärkningsvärda projekten är Hollandse Kust Zuid i Nederländerna med 1,5 GW, som för närvarande är världens största vindkraftpark.

Försenade investeringsbeslut

Efter juridisk osäkerhet och försämrade marknadsförhållanden 2022 ökade investeringarna under det senaste året och nådde en rekordhög nivå på 30 miljarder euro. Planer bekräftades för åtta nya offshore-projekt på sammanlagt 9 GW, inklusive flera som hade försenade slutgiltiga investeringsbeslut (FID) på grund av marknadsläget.

Enligt WindEurope var de nya lagstiftningsåtgärderna och lanseringen av EU:s vindkraftspaket en stor drivkraft för offshore-vindindustrins tillväxt under 2023. Positiva åtgärder inkluderar ökningen av takpriset i Storbritanniens kommande offshore-auktionsrunda (AR6).

Uppmanar till reformer

Europas offshore-marknad förväntas växa ytterligare om alla länder lanserar sina planerade auktioner för 2024, vilket kommer att erbjuda minst 40 GW projekt. WindEurope har dock uppmanat till reformer av auktioner för att revidera obegränsade negativa budgivningar som kräver att utvecklare betalar för rätten att bygga en offshore-vindpark och därmed hantera miljön med högre räntor.

Av de 13,5 GW offshore-vind som auktionerades ut under 2023 tilldelades cirka 70 procent genom obegränsad negativ budgivning.

WindEurope påpekade att trots ökad takt i utbyggnaden kommer Europa bara att kunna uppnå sina 2030-mål om 24 GW parker tas i drift årligen under perioden 2027-2030.

Källa: WindEurope