Svensk Vindenergi stödjer regeringens val av utredare för elmarknaden

Foto: Pixabay

Regeringen har utsett Bo Diczfalusy som särskild utredare för att granska utformningen av elmarknaden i Sverige. Utredningen kommer att fokusera på aspekter som hög leveranssäkerhet, långsiktiga planeringsförutsättningar, tydliggörande av systemansvar och avveckling av angivna elavtal. Sverige behöver anpassa lagstiftningen för elmarknaden på grund av nya EU-regler och Tidöavtalet. Utredningens förslag förväntas presenteras den 25 april 2025.

Svensk Vindenergi välkomnar översynen och anser att regeringen har gjort ett bra val av utredare. Organisationen ser fram emot samarbete med utredningen och betonar viktiga värden för branschen. Det är nödvändigt att utredningen har ett teknikinkluderande perspektiv, med tanke på att olika tekniker kan bidra till leveranssäkerhet och planering. Vindkraften anses vara den mest skalbara produktionsformen fram till 2035, och därför är det viktigt att den nya elmarknadsmodellen främjar långsiktiga investeringsvillkor för vindkraftsbranschen.

Utredningen uppmanas att genomföra en grundlig analys av den nordiska elmarknaden och samarbeta med övriga länder inom Nord Pool. Det betonas att en eventuell ny elmarknadsdesign bör dra nytta av regionens komparativa fördelar.