Förseningar hotar Tysklands planer på vindkraft till havs

Flera fundamentkonstruktioner för vindkraftverk till havs i hamnen i tyska Bremerhaven. Foto: Wikipedia Common, kredit: Einsamer Schütze

Tysklands planer på att expandera vindkraft till havs stöter på hinder då anslutningar till elnätet försenas. Dessa förseningar, som kan vara i upp till två år, orsakas främst av brister i leveranserna. Detta meddelades av Tysklands Federala maritima och hydrografiska byrå (BSH) till landets nätverksmyndighet.

- Denna försening är ett bakslag för Tysklands ekonomiminister Robert Habeck (De Gröna). Snabb expansion av vindkraft till havs är avgörande för en lyckad energiomställning. Offshore vindkraft är en nyckelkomponent i regeringens energiplaner, skriver tyska Handelsblatt.

Målet är att ha vindturbiner med en installerad kapacitet på minst 30 gigawatt (GW) i de tyska delarna av Nordsjön och Östersjön till år 2030, och öka detta till 70 gigawatt till år 2045.

Kärnkraften kontinuerlig kraft

För närvarande är den installerade kapaciteten för offshore vindkraft 8,3 gigawatt, motsvarande åtta kärnkraftverk, även om kärnkraftverk producerar mycket mer el då de kan generera ström kontinuerligt under hela året. De nätanslutningar som påverkas av denna försening har en sammanlagd anslutningskapacitet på sex gigawatt.

Förseningarna i nätanslutningarna för offshore vindkraftprojekten i Nordsjön och Östersjön utgör ett betydande hinder för att uppnå regeringens mål för förnybar energi.

Energiewende bromsar in

Dessa utmaningar framhäver svårigheterna med att övergå till förnybara energikällor, särskilt med tanke på begränsningar i leveranskedjan.

Som en del av Tysklands strävan efter en hållbar och förnybar energiframtid är det avgörande att dessa viktiga nätanslutningar slutförs i tid för att säkerställa framgången för dess offshore vindkraftsprojekt.

Källa: Handelsblatt