Ørsted söker ny lösning för Skipjack Wind efter finansiella utmaningar

Ørsted kommer att fortsätta med utveckling och tillståndsansökningar och kommer att uppdatera sin konstruktions- och driftsplan för godkännande av Bureau of Ocean Energy Management (BOEM). Foto: Ørsted

Danska energibolaget Ørsted A/S har beslutat att dra sig ur de nuvarande avtalen om Offshore Renewable Energy Certificates (OREC) för Skipjack Wind-projektet på 966 megawatt.

Företaget finner de nuvarande villkoren ekonomiskt ohållbara på grund av rådande marknadsförhållanden, inklusive inflation, höga räntor och utmaningar i leveranskedjan.

Ørsted meddelade nyligen att de har dragit sig ur order från Maryland Public Service Commission som gäller godkännandet av Skipjack 1 och 2-projekten utanför Marylands kust. Skälet är att betalningsnivåerna för OREC inte längre är kommersiellt genomförbara.

Projekten fortsätter

Detta beslut kommer nästan tre månader efter att Ørsted avbröt utvecklingen av Ocean Wind 1 och 2, även de offshore-vindprojekt, i New Jersey på grund av liknande utmaningar.

Trots att det nuvarande OREC-avtalet har upphört, kommer de två Skipjack-projekten att fortsätta framåt.

- Dagens tillkännagivande bekräftar vårt engagemang för att utveckla projekt som skapar värde och representerar en möjlighet att ompositionera Skipjack Wind. Projektet ligger i ett strategiskt värdefullt federalt leasingområde och har stöd från en delstat som starkt stödjer offshore-vind, säger David Hardy, Executive Vice President och CEO för Ørsted i Amerika, i ett uttalande.

Ett jämförelsepris

- När vi utforskar den bästa vägen framåt för Skipjack Wind ser vi fram emot flera möjligheter och kommer att utvärdera varje möjlighet när den blir tillgänglig, tillägger Hardy.

Projektet Skipjack 1 på 120 megawatt säkrade OREC till ett jämförelsepris på 131,93 USD (cirka 121,7 EUR) per megawattimmar i Marylands offshore-vindupphandling 2017. Skipjack 2, en utvidgning av projektet på 846 megawatt, var framgångsrik i december 2021 och säkrade OREC till ett jämförelsepris på 71,61 USD per megawattimme. I båda fallen tilldelades OREC för en period på 20 år.

Källa: Ørsted Amerika