Svensk Vindenergi nominerat till Årets Hållbarhetsprestation 2024

Foto: Thomas Reaubourg/Unsplash

Svensk Vindenergi har blivit nominerad till Miljö & Utvecklings utmärkelse "Årets Hållbarhetsprestation 2024", och röstningen pågår nu. Nomineringen är resultatet av vindbranschens arbete med att utveckla naturpositiva vindkraftsparker. Motiveringen grundar sig i den handlingsplan för biologisk mångfald som Svensk Vindenergi har utarbetat för att stödja sina medlemsföretag i att uppnå målet om naturpositiva vindparker senast år 2030.

Ylva Tengblad, hållbarhetsansvarig på Svensk Vindenergi, berättar att utöver erfarenhetsutbyte och kunskapsdelning har handlingsplanen resulterat i en guide för att fastställa vetenskapliga mål för naturen, kallad "Science Based Targets for Nature," specifikt för landbaserad vindkraft. Detta dokument har inte bara tagits fram för medlemsföretagen och branschen, utan i samarbete med dem. Projektgruppen inkluderar OX2, ett företag som själva har satt målet att utveckla naturpositiva sol- och vindkraftsparker. Dokumentet planeras att lanseras i februari 2024 under en gemensam diskussion inom branschen med experter från hållbarhetskonsulten Trossa.

Omröstningen för Årets Hållbarhetsprestation 2024 är nu öppen. Allt från regioner till företag kan nomineras, och i år finns även den svenska vindkraftsbranschen med på listan. Förutom det arbete som Svensk Vindenergi utför har även Climb blivit nominerat. Climb är ett mätverktyg för biologisk mångfald som utvecklats i samarbete med flera av Svensk Vindenergis medlemsföretag, inklusive projektledande Ecogain.

Källa: Svensk vindenergi