Trätorn kan minska vindkraftens utsläpp

Vindkraftstorn i trä kan sänka koldioxidutsläppen med 25 procent vid tillverkningen. Vattenfall har därför ingått samarbete med Modvion för att kunna använda träteknologiföretagets trätorn i kommande vindkraftsparker.

"Vi ser att trä kan bli en del av lösningarna gentemot minskade koldioxidavtryck, som kan samspela med arbetet vi redan gör med till exempel fossilfritt stål", säger Daniel Gustafsson, chef för utveckling av landbaserad vindkraft i Sverige på Vattenfall, i ett pressmeddelande.

Runt 25 procent av de koldioxidutsläpp som orsakas när ett vindkraftverk tillverkas kommer från själva tornet, som vanligen tillverkas av stål eller betong. Att bygga trätorn kan bli ett viktigt komplement till de konventionella vindkraftverken, enligt Vattenfall.

Det första kommersiella trätornet ska byggas år 2022.