SVEF förvärvar Dragaliden och stärker positionen som Sveriges största vindkraftkooperativ

Foto: Pexels

Sveriges vindkraftskooperativ (SVEF), Evig el, befäster nu sin position som det främsta vindkraftkooperativet i Sverige genom att förvärva samtliga aktier i Dragaliden Vind AB och hälften av aktieposten i Dragaliden Net AB. Dragaliden är en vindkraftpark söder om Strömnäs i Piteå kommun och består av 12 vindkraftverk av modellen E82 med en total kapacitet på 24 MW och en årlig elproduktion på cirka 55 GWh.

Med det växande elbehovet i norra Sverige, särskilt med tanke på omställningen inom stålindustrin, ser vi förvärvet av Dragaliden som strategiskt viktigt för att möjliggöra en ytterligare utökning av elproduktionen. Samtidigt fortsätter SVEF sitt arbete med att främja övergången till 100 procent förnybar elproduktion, enligt Hans Björkström, styrelseordförande i SVEF.

De 12 vindkraftverken, uppförda mellan 2008 och 2010, kan möjligtvis genomgå re-powering i framtiden. Med förvärvet förväntas SVEF öka sin årliga elproduktion från 70 GWh till 125 GWh.

– SVEF har upplevt en betydande ökning av nya medlemmar det senaste året, och förvärvet av Dragaliden ger möjlighet för fler att ansluta sig till den ekonomiska föreningen och dra nytta av de fördelaktiga elpriserna, förklarar Björkström.

Juridiska rådgivare från Foyen och PwC assisterade SVEF under köpprocessen. W3 Energy ansvarar för förvaltningen av vindparken, medan Wind Assistance är serviceleverantör.