OX2 lämnar över vindparken Klevberget i Ånge kommun

Genrebild: OX2.

OX2 har lämnat över vindparken Klevberget i Ånge kommun till Renewable Power Capital (RPC). Vindparken består av 24 turbiner med en total installerad kapacitet om 146 MW. Det är den fjärde vindparken OX2 lämnar över till RPC i år, tillsammans motsvarar de en total installerad effekt om cirka 317 MW.

Klevberget kommer att producera omkring 455 GWh. I samband med byggnationen av Klevberget har OX2 tillsammans med Sportfiskarna och SCA ökat den biologiska mångfalden runt vindparken genom att återställa våtmarker och återetablera den hotade flodpärlmusslan.

- Vi är glada över att kunna lämna över den fjärde vindparken i år till RPC. Klevberget kommer att ge ett betydande tillskott av förnybar energi i regionen och stöttar på det sättet utvecklingen av den gröna industrin i Ånge. Vi ser fram emot att få vara fortsatt delaktiga i projektet genom att sköta drift och underhåll av parken, säger Paul Stormoen, vd, OX2.

OX2 kommer att ansvara för den tekniska och kommersiella förvaltningen av Klevberget under ett 15-årigt avtal.

I slutet av tredje kvartalet hade OX2 totalt 1 335 MW under byggnation på fyra olika marknader. Ett flertal projekt planeras att överlämnas innan årsskiftet.