Strategiskt ledarskifte på Ørsted för en framtidssäkrad energivision

Kraftverket HC Ørsted sett från Islands Brygge i Köpenhamn. Foto: Wikipedia common, kredit: Santac

Ørsted, en global pionjär inom grön energi, står inför strategiska förändringar i sin ledning. Daniel Lerup, ekonomichef (CFO), och Richard Hunter, operativ chef (COO), har i samförstånd med bolaget valt att lämna sina positioner med omedelbar verkan. Ørsted har påbörjat rekryteringsprocesserna för att hitta deras ersättare, med målet att tillsättningarna skall vara klara så snart som möjligt under 2024.

Mads Nipper, koncernchef och VD för Ørsted, reflekterar över situationen:

- I dessa utmanande och oförutsägbara tider har vi tillsammans med styrelsen kommit överens om att vi behöver ny kompetens för att leda våra finansiella och operativa avdelningar in i framtiden. Jag vill tacka Daniel Lerup och Richard Hunter för deras insatser och önskar dem lycka till med framtida projekt.

Säkerställer Ørsteds kapitalstruktur

Under tiden som rekryteringsprocessen pågår, tar Rasmus Errboe över rollen som tillförordnad CFO. Errboe har en lång historia inom Ørsted och har innehaft olika ledande positioner, bland annat som CFO för företagets offshore-vindkraftsverksamhet. Han kommer tillsammans med finansteamet att säkerställa Ørsteds kapitalstruktur och långsiktiga åtaganden gentemot kreditbetyg. Olivia Breese, som för närvarande är Senior Vice President och chef för Power-to-X, kommer parallellt att agera som CEO för Region Europa.

Tillförordnad COO

Andrew Brown, medlem i Ørsteds styrelse, kommer att tjänstgöra som tillförordnad COO fram till den 1 mars 2024. Brown har en gedigen internationell erfarenhet från ledande befattningar i stora globala organisationer som Shell och senast som VD för det portugisiska energibolaget Galp. Tillsammans med teamet kommer han att säkerställa fortsatt fokus på leverans av pågående projekt och samtidigt vidareutveckla och implementera en förstärkt strategi för projektledning och försörjningskedja i linje med de förväntade utvecklingarna i industrin.

Denna ledningsförändring påverkar inte Ørsteds finansiella prognoser för 2023 eller den förväntade investeringsnivån för samma år.

Pressmeddelande: Ørsted