Vindkraftbolag i rättsstrid mot tidsdröjande tyska myndigheter

I väntan på besked ? Foto: NORDEX

Tyska vindkraftsföretag har stämt myndigheter för deras dröjsmål i behandlingen av tillståndsansökningar. Särskilt i Mecklenburg-Vorpommern sticker 19 fall ut. Flera tyska domstolar hanterar nu klagomål från företagen över de förhalade tillståndsprocesserna för vindkraftverk.

Enligt en undersökning av nyhetsbyrån dpa är åtminstone 30 sådana mål om myndighetsförsummelser under behandling. De flesta förbundsländerna ser detta dock som undantag, och i vissa fanns inga motsvarande klagomål den 1 oktober.

Begär in ständigt nya dokument

I dessa rättsprocesser handlar det ibland om ärenden som inte avgjorts på flera år. Vindkraftsbranschen bedömer effekten av försummelserna som begränsad, enligt uppgifter från Bundesverband Windenergie (BWE). Rättegångar tar fortfarande relativt lång tid, så klagomål leder inte nödvändigtvis till snabbare tillståndsgivning. Branschen anser också att det saknas påföljder för myndigheternas inaktivitet, som till exempel generell skadestånd för förseningar.

Saknas påföljder

BWE förespråkar därför en ökning av personal på domstolarna för snabbare processer. Enligt lag har myndigheter sju månader på sig att besluta om en ansökan efter att ha mottagit alla nödvändiga dokument, och tre månader för förenklade förfaranden. De kan förlänga denna period med tre månader men måste då motivera det.

BWE kritiserar att myndigheterna ofta inte bekräftar att en ansökan är komplett eller fördröjer processen genom att ständigt begära in nya dokument. Förbundet kräver en begränsning till en engångsförfrågan och även tidsfrister för att bekräfta ansökningarnas fullständighet.

Källa: DPA/BWE