Locus Energy expanderar i SE3 för ökad produktion av hållbar energi

Foto: Locus Energy

Locus Energy fortsätter sin tillväxt genom att förvärva ytterligare vindkraft i SE3, vilket ökar till över 20 GWh till Locus Energys portfölj och kompletterar befintliga anläggningar.

Med dessa utökar Locus Energy sin närvaro till totalt 18 svenska kommuner. Fortsatta direktinvesteringar planeras för att öka den lokala produktionen av hållbar och pålitlig energi.

VD Niklas Sörensen kommenterar affären och betonar betydelsen av att möta det ökade energi- och effektbehovet i regionen. Att bygga ut det befintliga nätet är viktigt, men det grundläggande fokuset är att öka produktionen av hållbar el lokalt. Genom Locus Energys planering för uppgradering och re-powering strävar företaget efter att bidra till denna viktiga insats.

De förvärvade lägena omfattar Sannersby i Lilla Edets kommun, Västra Götaland, och Strömmestad i Mjölby kommun, Östergötland. Dessa verk, som byggdes mellan 2011 och 2013, kommer att genomgå uppgraderingar, inklusive teknikförbättringar och utforskning av möjligheten att integrera solenergi och batterilagring i hybridsystem. Överlåtelsen av ägandet ägde rum den 15 november.

Locus Energy genomför dessa investeringar i samarbete med fonden SEB Nordic Energy och bygger på att befintliga anläggningar för hållbar lokal energiproduktion i Norden med hjälp av den senaste tekniken.