Undersökning: Kommunpolitiker anser att energisystemet byggs ut för sakta

Bild: NCC.

 I NCC:s undersökning, där frågor har ställts till politiker i samtliga kommuner, framgår att 72 procent av kommunpolitikerna tycker att energisystemet byggs ut i en för långsam takt. Av dem anser hela 65 procent att det påverkar kommunens utveckling i mycket hög grad eller ganska hög grad, det skriver företaget i ett pressmeddelande. 

Sveriges elanvändning förväntas öka väsentligt de närmaste 10–20 åren, och redan år 2045 förväntas landets elbehov vara dubbelt så stort som idag.

– Jag är inte förvånad över att så pass många politiker anser att utbyggnadstakten är för långsam. Samtidigt är det oroväckande att de befarar att det kommer hämma utvecklingen i deras kommun. Näringsliv, politiker, myndigheter och olika intresseorganisationer behöver samverka snabbare och bättre om vi ska klara av att bygga den kapacitet som Sverige behöver, säger Henrik Enell, divisionschef NCC Infrastructure.

13 reformförslag för att skynda på utbyggnaden

Det ökade elbehovet i Sverige förväntas bli ungefär två gånger så stort som nuvarande kapacitet för svensk vattenkraft, utöver den befintliga, alternativt 6,5 gånger dagens kraftvärmeproduktion. Detta motsvarar till exempel mer än 12 nya kärnkraftsreaktorer eller 11 000 nya vindkraftverk.

NCC har tagit fram en rapport med förslag på 13 reformer för en snabbare utbyggnad av energisystemet.