TDGIF köper Rabbalshede Kraft

Bild: Rabbalshede Kraft.

Nu står det  klart att TD Greystone Infrastructure Fund (TDGIF) köper samtliga aktier i Rabbalshede Kraft. Detta markerar början på nästa fas av Rabbalshede Krafts tillväxtresa, skriver företaget. 

Rabbalshede Krafts drivkraft har sedan starten 2005 varit att aktivt medverka i omställningen till ett mer effektivt och hållbart energisystem. Stödet från alla aktieägare genom åren har varit avgörande för att leda bolaget till denna punkt.

TDGIF är en öppen infrastrukturfond som investerar i långsiktiga, viktiga infrastrukturtillgångar över hela världen. Fonden förvaltas av TD Asset Management, en ledande kanadensisk institutionell kapitalförvaltare. Rabbalshede Kraft är en etablerad och långsiktig aktör inom förnybar energi i Sverige med förmåga att utveckla, driva, äga och förvalta landbaserad vindkraft.

I samband med att TDGIF blev majoritetsägare år 2021 har Rabbalshede Krafts strategiska fokus skiftat från att vara ett renodlat vindkraftsbolag till att bli ett mångsidigt företag inom förnybar energi som även utvecklar solenergi, grön vätgasproduktion och batterilagring. Detta har varit möjligt eftersom TDGIF kontinuerligt kan stödja Rabbalshede Kraft med långsiktigt kapital för att främja strategin att äga och driva alla anläggningar utan behov av att sälja efter driftsättning.