Oktober blev femte bästa vindkraftsmånaden någonsin

Foto: Fredric Alm

Vindkraften producerade 3,39 terawattimmar (TWh) el under oktober. Det motsvarar drygt 30 procent av Sveriges totala elanvändning under månaden och är därmed den femte bästa vindkraftsmånaden någonsin enligt Svensk vindenergi. 

- Under årets första tio månader har vindkraften producerat 28,3 TWh. Det motsvarar 27 procent av elanvändningen. Med tanke på att vindkraften levererar som bäst under det kalla halvåret är det sannolikt att vindkraften kommer att stå för 30 procent av elanvändningen sett över hela år 2023, säger Erik Almqvist, ansvarig elnät och elmarknad, Svensk Vindenergi.

Vindkraftsproduktionen har ökat stadigt de senaste fem åren och behöver fortsätta växa när industrins elanvändning förväntas fördubblas till 2030. Vindkraften har en avgörande betydelse för elektrifieringen inom industrin eftersom den kan byggas ut snabbt och ge mycket el till konkurrenskraftigt pris. Elektrifiering av industri och transporter är avgörande för att Sverige ska kunna uppnå våra klimatmål.

- Mer vindkraft i elsystemet pressar elpriserna eftersom vindkraftens produktionskostnad är låg. Vindkraftsutbyggnaden fortsätter och år 2025 går vindkraften om kärnkraften. Den blir då Sveriges näst största kraftslag.