Investeringsanalytiker: Utmaningarna ökar för Ørsted

Ørsteds havsbaserade energianläggningar till havs. Foto: Ørsted

- Ørsted påverkas negativt av omfattande nedskrivningar och avsättningar, säger Nordnets investeringsanalytiker Per Hansen enligt nyhetssajten Euroinvestor, efter att den danska energijätten redovisat sitt resultat för tredje kvartalet.

- Hela grundvalen för Ørsted är mycket osäker, påpekar Hansen.

Stigande räntor och påtryckningar på leveranskedjan har fått Ørsted att stoppa utvecklingen av havsvindkraftsprojekten Ocean 1 och Ocean 2 samt nedskriva värden för 28,4 miljarder danska kronor under tredje kvartalet.

- Ørsted är mycket utmanat eftersom konkurrenterna pressar på, särskilt de stora oljebolagen gynnas av höga oljepriser med positiva kassaflöden. Samtidigt hotar stigande räntor den framtida lönsamheten, påpekar Per Hansen.

Fallande aktie

Ørsted-aktien har fallit med 45 procent under de senaste 12 månaderna.

- Aktiekursen har rasat, och vi vet nu att det fanns en god anledning till det, konstaterar Per Hansen.

Nedskrivningen på 28,4 miljarder danska kronor bör ses mot bakgrund av att Ørsted tidigare hade varnat aktieägare och analytiker för en nedskrivning på 16 miljarder kronor för förseningar, skatt och räntor. Analytikerna hade förväntat sig en nedskrivning inom intervallet 16-20 miljarder kronor.

Extremt belopp

Men aktieägare bör förbereda sig på att det är mer på gång, meddelar Ørsted. Under det fjärde kvartalet kommer Ørsted förmodligen att göra ytterligare avsättningar på 8-11 miljarder kronor.

Detta leder till att de totala avsättningarna och nedskrivningarna uppgår till cirka 40 miljarder, påpekar Per Hansen, som beskriver beloppet som "extremt".

Revidering av planer?

Det är anmärkningsvärt eftersom Ørsted på sin kapitalmarknadsdag för bara fyra månader sedan meddelade att man fram till 2030 skulle investera 475 miljarder danska kronor.

Dessa planer måste förmodligen revideras avsevärt.

- Ørsted  nämner att man undersöker kapitalstrukturen, osv. Men det är ingen lösning att få in mer kapital om man inte kan förvalta detta kapital tillfredsställande, påpekar Per Hansen från Nordnet enligt Euroinvestor.

Euroinvestor är en ledande plattform för finansiella nyheter och investeringsinformation baserad i Danmark. Med en stark närvaro i Norden ger Euroinvestor.dk en omfattande täckning av de globala finansmarknaderna och erbjuder realtidsnyheter, analyser och data för att hjälpa investerare att fatta välgrundade beslut.

Källa: Euroinvestor