Många anpassningar bäddade för OX2:s tillstånd att bygga havsvind i Kattegatt

Jonas Nimfelt, projektledare på OX2. Foto: Simon Matthis

Nyligen fick vindkraftsutvecklaren OX2  tillstånd att bygga en havsbaserad vindkraftpark, med en potentiell kapacitet om cirka 400 MW, i Kattegatt.

För OX2 personal togs beslutet emot som ett glädjebesked.

– Vi har nu fått exklusivt tillstånd att få bygga inom tilldelat område, ett 47 kvadratkilometer stort område, sade Jonas Nimfelt, projektledare för projektet Galatea-Galene, på konferensen Swedish Offshore Wind Forum i Göteborg.

– Det går fortfarande att överklaga beslutet, formalia då, till Förvaltningsrätten. Sen kommer vi att få förhandla om villkoren med försvaret.

Regeringen har delat upp vindkraftparken i två delar, där den andra hälften tilldelats Vattenfall.

OX2 kommer nu att nyanställa personal till kontoret i Falkenberg och ser fram emot att samarbete med lokala företag för det framtida underhållet av vindkraftverken, som byggs norr om Varberg och nära kärnkraftverket Ringhals.  

Det var emellertid många anpassningar av projektet som ledde fram till tillståndet, poängterade Jonas Nimfelt.

– Vi har bland annat valt bort de grundaste områden, där det brukar vara höga naturvärden.

Viktigast frågan för OX2 nu är att ordna med en anslutningspunkt för vindkraftparken på land.

– Den frågan är inte löst än. Men vi hoppas att Svenska Kraftnät meddelar beslut om det snart.

De 15-25 MW vindkraftverken kan bli upp till 340 meter höga.

Jonas Nimfelt tror inte det kommer bli aktuellt med flytande vindkraftverk, men exakt vilken typ av turbiner de kommer att installera vet de inte än.

– Vi handlar upp det bästa som finns på marknaden. Det sker en snabb teknikutveckling.

Text: Simon Matthis