Utbyggnaden av svensk vindkraft är god under 2023

Foto: Pixabay

Ny statistik från Svensk Vindenergi visar att utbyggnaden av svensk vindkraft är god under 2023. Den stora utmaningen ligger i att öka takten för tillstånden åren 2025-2030 för att möta industrins kraftigt ökade elbehov och se till att Sverige inte halkar efter i klimatomställningen.

– Det här året kommer att bli ett bra år för vindkraften, men från 2024 bedömer vi att utbyggnadstakten saktar ned. Samtidigt ser vi att våra grannländer och resten av EU snabbar på sin utbyggnad. För att inte halka efter och tappa den konkurrenskraft som vi har idag måste Sverige snabba på och få fram betydligt fler tillstånd för vindkraft, säger Erik Almqvist, ansvarig för elnät och elmarknad på Svensk Vindenergi.

Sveriges elektrifiering måste gå undan – flera analyser pekar nu mot att det är avgörande att bygga ut ny elproduktion fram till 2030-talet för att möta industrins snabbt ökande elbehov. Vindkraften kan bidra till att detta och leverera el till konkurrenskraftiga priser. Om hälften av de vindkraftverk som finns i tillståndsprocess i dag får tillstånd kan vindkraften tillgodose majoriteten av det ökade elbehovet år 2030. Detta innebär att andelen tillstånd till vindkraft behöver öka jämfört med tidigare.

– Om vi ska möta det kraftigt ökade elbehovet som kommer redan år 2030 måste vi öka andelen vindkraftverk som får tillstånd redan nu. Vindkraften är det enda realistiska alternativet som kan byggas i den hastighet och på den skala som krävs. Gårdagens besked från regeringen om att ge miljötillstånd till två havsbaserade vindkraftsprojekt är en glädjande utveckling i rätt riktning, säger Erik Almqvist, ansvarig för elmarknad och elnät på Svensk Vindenergi. 

Under första kvartal år 2023 hade Sverige 2 nya beställningar av vindkraftsturbiner på totalt 103 megawatt (MW). Svensk Vindenergis kortsiktiga prognos visar att vindkraften når en installerad kapacitet på totalt 17 500 MW i slutet av år 2025 och en årsproduktion på 52,6 terawattimmar (TWh).