Regeringen beviljar tillstånd för vindkraftsparkerna Galene och Kattegatt Syd

Foto: Nicholas Doherty/Unsplash

Regeringen har beslutat att ge tillstånd till Galene och Kattegatt Syd att bygga och driva två vindkraftsparker utanför Sveriges territorialvatten utanför Varberg respektive Falkenberg.

 

– Vi ger nu grönt ljus för bygget av två nya vindkraftsparker till havs längs västkusten, utanför Varberg och Falkenberg. Totalt rör det sig om ett hundratal vindkraftverk som kommer bidra med fossilfri el i en region med stark tillväxt och stort behov av ny och ren energi, säger statsminister Ulf Kristersson.

– Vi skapar nu förutsättningar för produktion av el, som är efterlängtad av företag i södra och västra Sverige, så att de kan ställa om från fossil till fossilfri produktion. Dessa två nya vindkraftsparker beräknas bidra med 6,5 TWh till elproduktionen i sydvästra Sverige, där behoven av mer fossilfri el är som störst, säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.

– Vi är i ett svårt energimässigt läge där alla goda krafter behövs. Sveriges hushåll och företag har haft det tufft, inte minst under den gångna vintern. Vi rustar nu för att kunna möta den kommande vintern. Men för att kunna ta oss ur energikrisen långsiktigt finns det inga snabba vägar framåt - vi behöver återbygga ett robust elsystem igen. Kombinationen av olika kraftslags styrkor gör oss starka, säger energi- och näringsminister Ebba Busch.

Kattegatt Syd som kommer att byggas ca 25 km väster om Falkenberg omfattar upp till 80 vindkraftverk i ett område på 122 kvadratkilometer. Galene som kommer att byggas ca 21 km väster om Varberg, omfattar upp till 21 vindkraftverk i ett område på 42 kvadratkilometer. De två vindkraftsparkerna kommer, när de är fullt utbyggda, att kunna leverera upp till 6,5 TWh el per år. Det motsvarar elanvändningen för ca en miljon hushåll, eller elproduktionen från en stor kärnkraftsreaktor.

Ärendena om de två nya vindkraftsparkerna har beretts av länsstyrelsen i Hallands län som också lämnat s.k. Natura 2000-tillstånd för uppförande och drift av de båda vindkraftsparkerna. Besluten för parkerna ska säkerställa bland annat hindermarkering, restriktioner ska ta hänsyn till t.ex. fladdermöss och fåglar, liksom för yrkesfiske. En beredskaps- och räddningsplan ska finnas samt åtgärder för säkerhet, återvinning och avveckling i framtiden.

Men innan parkerna kan börja byggas krävs bland annat beslut om tillstånd att lägga ut undervattenskablar för att binda ihop vindkraftsparkerna med fastlandets stamnät för distribution av el. Kattegatt Syd har redan intentionsavtal med Svenska Kraftnät om anslutning till stamnätet.

Källa: Regeringskansliet