Ilmatar Offshore anlitar OWC för teknisk utredning av vindkraftsprojekt norr om Åland

Foto: Pexels

– Baserat på våra geofysiska undersökningar får vi nu en tydligare bild av hur turbinerna kan placeras och vilka typer av fundament som kan vara lämpliga, säger Stefan Husa, Ledande expert inom havsplanering hos Ilmatar Offshore.

Under hösten 2022 undersöktes bottenförhållandena på Ilmatar Offshores totalt cirka 570 kvadratkilometer stora projektområden Stormskär och Väderskär norr om Åland. Nu anlitas UK-baserade OWC, för att ta fram en inledande teknisk planering för områdena.

– OWC har gedigen erfarenhet av framgångsrikt genomförda havsbaserade vindkraftsprojekt i Europa, USA och Asien. De har ett starkt team av specialister och all den expertis som krävs för att ta fram tekniskt underlag för vår miljökonsekvensbedömning, säger Stefan Husa, Ledande expert inom havsplanering hos Ilmatar Offshore.

– Vi är glada att kunna stödja Ilmatar i deras verksamhet för att utveckla havsbaserad vindkraft på Åland, säger Christian Apeah, Head of Independent Engineering hos OWC. 

– Då den havsbaserade vindkraften nu tar fart i de här regionerna är det förstås mycket intressant för oss att vara bland de som är först på plats.

Ilmatar Offshores geofysiska undersökningar visar att projektområdena har mycket varierande djupförhållanden och en blandning av hård- och mjukbotten. Med dessa data som bas ska OWC utreda var turbinerna kan placeras och vilka typer av fundament som är lämpliga på vilka platser. Utredningen innefattar även en mängd andra kriterier som påverkar vindkraftsparkens slutliga layout, bland annat vindförhållanden, isförhållanden, val av turbinstorlek och tornens höjd. Möjliga kabelrutter innanför och utanför projektområdet kartläggs, liksom kriterier för hamnverksamhet, potentiella hamnar och logistiklösningar för vindparkernas olika stadier, såsom bygg- och driftsfas. 

– Dessutom beskrivs typiska avvecklingsmetoder för varje typ av fundament, något som ofta efterfrågas och som därför är mycket viktigt i vår miljökonsekvensbeskrivning, säger Stefan Husa.

– Miljö-, is- och bottenförhållanden i denna nordliga del av Östersjön gör det här till ett extra utmanande projektområde. Vi kommer att använda våra mest erfarna ingenjörer och konsulter för att fullt ut stödja Ilmatar i utvecklingen av detta projekt, tillägger Christian Apeah.

OWC:s slutrapport levereras innan sommaren och ligger därefter till grund för de ytterligare undersökningar som ska utföras innan projekten är färdiga att byggas.