Vattenfall vill bygga mer vindkraft i Norrbotten

Foto: Pxhere

Vattenfall bjuder i dagarna in lokala intressenter i Norrbotten till samråd om den planerade vindkraftsparken Storlandet i Norrbotten. Förslaget innebär en mer koncentrerad park, vilket ger ett större bidrag till det ökande elbehovet när industrin ställer om, utan att ett större område tas i anspråk.

Industrin i Norrbotten planerar att ersätta fossila råvaror med el för att stärka sin konkurrenskraft och bidra till klimatmålen. Efterfrågan på ny, fossilfri el förväntas vara mycket stor. Vattenfall ser en möjlighet att bidra till att möta den ökande efterfrågan genom att utöka den landbaserade vindkraftparken Storlandet med fler vindkraftverk på samma yta som tidigare. Parkens utformning kommer att ske i dialog med lokala intressenter och Vattenfall bjuder därför in till samråd i den viktiga frågan om ny elproduktion i Norrbotten.   

”Vi ser fram emot att dra igång den bredare dialogen kring Storlandet. Här finns en möjlighet att med vindkraft, snabbt och effektivt, få fram ny energi redan detta decennium. Våra inledande samtal har skett i positiv anda, det finns ett stort intresse. Genom att koncentrera fler vindturbiner på den förutbestämda markytan kan vi dessutom se till att vara så yteffektiva som möjligt, vilket är viktigt och samtidigt ha en årsproduktion om cirka 9 TWh”, säger Daniel Gustafsson, chef för Vattenfalls projektutveckling för landbaserad vindkraft.

”Omställningen och elektrifieringen av norra Sverige är en fantastisk möjlighet. Här finns kunnandet, råvarorna och energin. Det finns ett försprång och ett mycket bra utgångsläge. Fossilfri el finns tillgänglig redan idag men om 6-7 år behöver mer elproduktion tas i drift även i Norrbotten och där skulle Storlandet vara en stor tillgång”, säger Mikael Nordlander, Utvecklingschef för Vattenfalls industrisamarbeten.

Fakta Storlandet:

  • Storlandet är belägen i Boden och Gällivare kommuner. Största markägaren är Sveaskog.
  • För att utnyttja marken optimalt föreslås Storlandet bestå av upp till 373 turbiner, vilket innebär en att anläggningen fullt utbyggd skulle ha en effekt om 2,6 GW samt en årsproduktion om cirka 9 TWh.
  • Storlandet kan vara i drift före 2030.

Källa: vattenfall