NYAB och Energiequelle tecknar avtal för Mikonkeidas vindkraftspark

Foto: NYAB

NYAB har tecknat ett BoP-avtal (Balance of Plant) gällande den nya vindkraftsparken Mikonkeidas som ska byggas i Kristinestad i Österbotten. Kontraktsvärdet uppgår till närmare 18 miljoner euro. Byggnationen startar i februari och kraftverksinstallationerna ska färdigställas i början av 2024. Hela projektet ska vara färdigställt i september 2024.

 

NYAB:s leverans till Energiequelle omfattar vindkraftsparkens vägar, lyftområden, grundläggningar, interna nät, transformatorstation och byggnation av kraftledningen. Detta innebär att NYAB ansvarar för allt som berör byggnationen av vindkraftsparken, med undantag för turbinerna.Mikonkeidas vindkraftspark kommer ha 16 turbiner med en sammanlagd effekt om cirka 105,6 megawatt.

Projektets beställare Energiequelle är ett företag som utvecklar och genomför internationella energiprojekt. Energiequelle har planerat och genomfört vindkraftsprojekt sedan år 1997. Just nu genomför NYAB byggnationen av Lumivaaras vindkraftspark åt Energiequelle. Den är belägen i Hyrynsalmi kommun i Kajanaland.

”Mikonkeidas vindkraftspark låter oss nyttja hela koncernens expertis inom både special- och infrastrukturbyggnationer samt energi- och elnätsbyggnationer. Det är mycket glädjande att se en redan etablerad kundrelation få en god fortsättning”, säger Jaakko Tyyvi, projektchef inom vindkraftsbyggnation på NYAB.

”NYAB kommer att leverera Mikonkeidas vindkraftspark som ett nyckelfärdigt projekt. Vi har blivit mycket imponerade av NYAB:s förmåga att genomföra tidigare projekt i enlighet med beställarens värderingar. Mikonkeidas vindkraftspark är ett mycket bra projekt för att fortsätta vårt samarbete, säger Raine Kyrö, byggchef på Energiequelle.