Polens energipolitik blir grön, men långsamt

Polsk vindenergi produceras bland annat i Wałdowo. Foto: Wikipedia Common, kredit: Krzysztof Masloch

Polens nya energistrategi syftar till att flytta landet som lider av luftföroreningar och är beroende av kol i riktning mot en mer koldioxidneutral framtid. Att fasa ut kol är dock en lång, långsam och politiskt känslig process.

Det har länge funnits ett stort behov av åtgärder för att främja en mer koldioxidneutral framtid i Polen. Utgångsläget är inte lätt. Så många som 36 av de 50 mest förorenade städerna i Europa finns i Polen. 72 procent av alla polska städer uppfyller inte EU:s luftkvalitetsmål.

Tre gånger mer

Det gigantiska brunkolskraftverket Bełchatów i centrala Polen är en av de största enskilda källorna till koldioxid i Europeiska unionen. År 2019 var anläggningens koldioxidutsläpp 33 miljoner ton, vilket är ungefär tre gånger mer än de årliga utsläppen från den finländska vägtrafiken.

Utarbetandet av Polens långsiktiga energistrategi började för decennier sedan, och den första versionen publicerades redan 2018. Strategiarbetet har komplicerats genom att besluta om kolanvändningens öde. Cirka 70 procent av Polens elproduktion är beroende av kolkraft. I hela EU-regionen producerar Polen ensamt 30 procent av regionens koleldade el.

"ingen kommer att döda gruvindustrin "

Premiärministers parti, För lag och rättvisa (Prawo i Sprawiedliwość, PiS), har utarbetandet av en ny energistrategi varit en jonglering mellan EU:s krav, verkligheten inom kolproduktion och den inflytelserika gruvindustrin.

Även om regeringen ofta har meddelat att den är på samma linje som EU, i samband med FN:s klimatkonferens som hölls i Katowice 2018, väckte Polens president Andrzej Duda uppmärksamhet genom att förklara att under hans ordförandeskap "ingen kommer att döda gruvindustrin ".

Även om kolindustrins produktionssiffror har avtagit från sina toppår är den fortfarande en betydande arbetsgivare och fackföreningarna inom sektorn är en betydande politisk kraft. Industrin är koncentrerad till de södra delarna av Polen, särskilt i Schlesiens vojvodskap. Betydelsen av gruvsektorn förklaras av landets historia.

Källa: Handelsblatt