Sörmlands första vindpark byggs av Cloudberry Clean Energy

Foto: Cloudberry Clean Energy

Cloudberry Clean Energy med utvecklingskontor i Eskilstuna tog idag ett investeringsbeslut att bygga Kafjärden vindpark utanför Eskilstuna. För första gången i Sverige kommer befintlig infrastruktur återbrukas. Detta ger lägre klimatavtryck och en rekordsnabb byggtid som gör att nio turbiner inom bara ett år kan börja tillföra en årsproduktion om 89 GWh. Detta innebär nästan en fördubbling av nuvarande elproduktion i kommunen.
 
Under våren 2022 förvärvade Cloudberry Clean Energy ett påbörjat projekt vid Kafjärden utanför Eskilstuna. Tack vare den snabba teknikutvecklingen ansågs projektet länge som passé. Men på grund av rådande omvärldsfaktorer med höga elpriser och ansträngt elförsörjningsläge, inte minst i SE3 där Eskilstuna ligger, vill Cloudberry visa att det går att skapa värde genom klimatsmart återbruk av gammal infrastruktur. Och det snabbt: parken ska stå klar redan i slutet av 2023 för att tillföra välbehövlig ny förnybar el till det lokala elsystemet. 

– Eskilstuna förbrukar i nuläget nästan tio gånger mer el än som produceras. Med den här satsningen får vi, på bara ett år, nästan 89 GWh ny lokal förnybar kraftproduktion på plats. Det är nästan en fördubbling av nuvarande elproduktion och oerhört angeläget för att trygga elförsörjningen och kommunens fortsatta utveckling, säger Daniel Kulin, projektledare på Cloudberry Wind.

Cloudberry Clean Energy, är ett nordiskt företag inom förnybar energi som långsiktigt äger, bygger och förvaltar vattenkraftverk och vindkraftparker i Sverige och Norge. Företaget, som är noterade på Oslobörsen, öppnade i våras ett utvecklingskontor i Eskilstuna. Nu investerar de ca 0,55 miljarder SEK i Kafjärden-projektet. 

– Som lokal aktör handlar det om att bygga projekt där elen blir del av en värdekedja. Är den förnybara elen tryggad kan fler företag investera och etablera sig. Det skapar jobb och ett hållbarare samhälle. Vi ser i flera regioner hur eltillgången är en kritisk flaskhals, därför vill vi fortsätta utveckla hållbara projekt i kommunen – tillsammans med lokala aktörer, säger Daniel Kulin.

Etableringen av ett utvecklingskontor i Eskilstuna är ingen slump. Med en stark myndighetsnärvaro på energisidan och nyöppnade Energy Evolution Center finns goda förutsättningar för att bidra till de systemförändringar som krävs för den gröna omställningen.  

– Kommunerna har en nyckelroll i att leda den gröna omställningen. Eskilstuna ligger långt fram i sitt hållbarhetsarbete – med satsningar på allt från världsunik avfallshantering till solcellsparker, elbussar och cirkulär shopping på Retuna. Vi på Cloudberry är glada att aktivt kunna bidra till kommunens hållbarhetsprofil med ny välbehövlig förnybar el, säger Charlotte Bergqvist, utvecklingschef på Cloudberry.

Elektrifiering är en nyckel för klimatomställningen och vindkraft är det kraftslag som snabbast kan byggas ut för att möta samhällets växande behov. Enligt Energimyndighetens nuvarande strategi för vindkraftsutbyggnad bör Sörmland ha kapacitet för minst 2 TWh vindel – 95 nya vindkraftverk. Nu får Sörmlands alltså sin första vindpark om nio stycken.