Svensk Vindenergi fick många nya medlemmar 2022

Foto: Pixabay

Svensk Vindenergi har under 2022 välkomnat 27 nya företag som medlemmar. Föreningen är nu större än någonsin och den samlade medlemsbasen representerar bred kompetens och kunskap i vindkraftens hela värdekedja.

 – Var och en av våra nya medlemsföretag är ett välkommet bidrag till oss för att vi ska kunna fortsätta vara vindkraftsbranschens röst. Vi har haft en ovanligt hög tillströmning av nya medlemmar under det gångna året. Det gynnar oss alla när vi kan slå ihop vår breda kunskap i arbetet framåt med utbyggnaden av vindkraften för att stärka den svenska industrins konkurrenskraft genom elektrifieringen, säger Daniel Badman, vd, Svensk Vindenergi

Vilka medlemmar har Svensk Vindenergi?

Branschorganisationens medlemmar kan vara projektörer, vindkraftsägare, turbintillverkare, advokatbyråer, elhandlare, elnätsbolag, konsultbolag, försäkringsbolag, underleverantörer, markägare och banker.  

Drygt hälften av årets 27 nya medlemsföretag är projektörer och vindkraftsägare. Svensk Vindenergi har också välkomnat konsultbolag, underleverantörer, försäkringsbolag, elnätsbolag och advokatbyråer som nya medlemmar. De flesta av de nya medlemsföretagen ingår i nordiska koncerner medan några har sina moderbolag i Storbritannien, Tyskland eller Irland. 

Nya medlemsföretag 2022

 • Advokatfirman Morris AB
 • Aneo AS
 • Bassoe Technology AB
 • Cirio Advokatbyrå AB  
 • CJR Renewables Sweden AB  
 • Cloudberry Wind AB  
 • Deep Wind Offshore DWO Sverige AB  
 • DEKRA Industrial AB  
 • E.ON Sverige AB  
 • Eleda Group AB  
 • European Energy Sverige AB  
 • Freja Offshore AB  
 • Fu-Gen Energi AB  
 • Lifelink Oncall Gloabal Telemedicine AB  
 • Marsh AB
 • PNE Sverige AB  
 • Prime Capital AG  
 • Red Rock Power Limited  
 • Rope Access Sverige AB  
 • Simply Blue Management Ltd  
 • Skarta AB  
 • Statkraft AS  
 • Suvic OY  
 • Sweco Sverige AB  
 • Taaleri Energia Funds Management Oy  
 • TOWII Renewables 
 • Vårgrönn AS