Svea Vind Offshore återkallar ansökan för vindparken Gretas Klackar

Visualiseriung av exempel med 108 vindkraftverk med en höjd av 350 meter. Visualisering: Svea Vind

Svea Vind Offshore har beslutat att återkalla ansökan för Vindpark Gretas Klackar 2, som planeras tre mil utanför Söderhamn. Skälet är att det inte finns en politisk majoritet i Söderhamns kommunfullmäktige för att tillstyrka projektet. Återkallandet görs för att Gävleborgsregionen inte ska riskera att gå miste om 2,2 TWh hållbar el som stärker regionens elförsörjning och innebär att tillståndsprocessen senareläggs.   

– Vi återkallar ansökan om Vindpark Gretas klackar 2 eftersom vi saknar klara signaler om att en majoritet i Söderhamns kommunfullmäktige vill stötta projektet. Vi har arbetat med projektet i sju år, och kan inte riskera att allt nedlagt arbete och att 2,2 TWh hållbar el per år går till spillo, säger vd Eva Vitell.

Beslutet att dra tillbaka ansökan före planerat beslut i Söderhamns kommunfullmäktige, den 19 december, fattades av Svea Vind Offshores styrelse, i dialog med samarbetspartnern Iberdrola.

– Vi får tydliga signaler från regionens industri och samhället i övrigt att den här elen behövs. Vi hoppas att Söderhamns kommunpolitiker inom kort kommer till samma slutsats och ser att lokal elproduktion ger lägre elpriser, arbetstillfällen och tillväxtmöjligheter. Så snart kommunen ger signalen att de vill ha elproduktionen så är vi redo att ta projektet vidare, säger Eva Vitell.