Foyen Advokatfirma har framgångsrikt företrätt Eolus Vind AB

Foto: Foyen Advokatfirma

Foyen har framgångsrikt företrätt Eolus Vind genom Siggebohyttan Vindpark AB i Mark- och miljööverdomstolen där bolaget nu fått fullt bifall till sitt överklagande och fått tillstånd att anlägga en vindkraftpark i Lindesbergs kommun, Örebro län. Domstolen tog ställning till avvägningar mellan förnybar energi och påverkan på kulturmiljövärden.

Eolus projekterar, uppför och förvaltar investeringsobjekt inom förnybar elproduktion – vindkraftsanläggningar på land och till havs, solkraft och energilagring.

Foyens team leddes av Pia Pehrson, advokat/partner tillsammans med Tomas Fjordevik, advokat, jämte biträdande juristerna Mikael Jonasson och Michelle Jansson