CheckWatt förvärvar SM Teknik

Foto: Anette Wennberg

Energitjänsteföretaget CheckWatt köper SM Teknik, ett företag som sedan 2005 erbjuder driftövervakning av vindkraft. Det innebär att 662 vindkraftverk nu får möjlighet att anslutas till CheckWatts tjänster för aktiv styrning, något som både stöttar elsystemet och ökar lönsamheten för anläggningarna.

– Sverige behöver snabbt öka elproduktionen och när vindkraften bidrar till stabiliteten i elnätet underlättas utbyggnaden av billig, förnybar el. Samtidigt möjliggör aktiv styrning både nya intäkter och lägre kostnader för nya och befintliga vindkraftverk, säger Dan-Eric Archer, vd för CheckWatt.

SM Teknik har sedan 2005 erbjudit en teknikplattform för driftövervakning av vindkraft. Genom köpet av företaget utökas CheckWatts portfölj med 662 vindkraftverk, som tillsammans har en installerad effekt på 956 MW.

CheckWatt har tjänster för driftoptimering och prisstyrd produktion samt ger vindkraftsägare möjlighet att ansluta sig till det virtuella kraftverket Currently. Det virtuella kraftverket länkar samman vind, sol och batterier och levererar stödtjänster som frekvensreglering till elnätet vilket ger ökade intäkter till anläggningsägarna.

– Det är en vanlig missuppfattning att vindkraft gör elsystemet mindre stabilt. Tvärtom kan smart styrning av sol- och vindkraft, i kombination med batterier och vätgas, ge en helt ny nivå av driftsäkerhet i elnätet, säger Dan-Eric Archer.

CheckWatts system för övervakning och aktiv styrning omfattar nu cirka 960 MW vindkraft, 160 MW solkraft och 3 MW batterier, där den sistnämna kategorin ökar snabbt. Det gör CheckWatt till den största teknik- och leverantörsoberoende aktören inom driftövervakning och aggregering av flexibla resurser på den svenska elmarknaden.