Klent med nya vindkraftverk

Jonas Ekströmer / TT: Blandade signaler från vindkraftbranschen. Arkivbild.

Det är blandade signaler i den statistik som Svensk Vindenergi kan berätta om i sin kvartalsrapport.

Under tredje kvartalet beställdes inte ett enda nytt vindkraftverk. Visserligen brukar tredje kvartalet vara svagt, men efterdyningarna av coronapandemin tynger fortfarande. Dessutom gör skenande elpriser det svårare att komma överens om långa bundna avtal med elköpare. Även inflationen påverkar investeringsklimatet, enligt Svensk Vindenergi.

Den goda nyheten för branschen är att vindkraften för närvarande byggs ut som aldrig förr, åtminstone fram till 2025, enligt branschorganisationens vd Daniel Badman. Mot slutet av 2025 bedöms vindkraften ha en installerad effekt på 18 000 megawatt och en normal årsproduktion på 51 terawattimmar, vilket gör vindkraften till den näst största elproducenten i Sverige, efter vattenkraften.

Men det fylls inte på tillräckligt med nya projekt efter det för att nå målen om en dubblad utbyggd elproduktion till 2045.

"Under första halvan av 2020-talet tillkommer vindkraft motsvarande fyra kärnkraftsreaktorer – utan stöd eller subventioner. Orosmolnet är att utbyggnadstakten ser ut att minska ordentligt efter år 2025", skriver Badman i en kommentar.

Vindbranschen hoppas att regeringen ska skruva på reglerna för att underlätta nya tillstånd – investeringsplaner som alltför ofta stoppas av bland andra kommuner.