Vinden driver Vattenfalls resultat

Janerik Henriksson/TT: Vattenfalls vd Anna Borg presenterar företagets delårsrapport. Arkivbild.

Vattenfall gjorde en rörelsevinst på 12,2 miljarder kronor för tredje kvartalet, jämfört med 22,9 miljarder samma period i fjol. Vinstraset förklaras av stora engångsvinster förra året.

Den underliggande vinsten, enligt Vattenfalls sätt att räkna, steg dock, från 4,8 miljarder kronor till 6,2 miljarder kronor, framför allt drivet av vindkraften till följd av högre elpriser.

Den underliggande vinsten för vindkraften steg under kvartalet till 5,2 miljarder kronor, upp från 1,1 miljarder kronor tredje kvartalet i fjol.

Intäkterna steg med 47 procent till 53 miljarder kronor.

"Positiva bidrag från vind- och försäljningsverksamheten motverkades fortsatt av negativa effekter från prisskillnader mellan olika prisområden i Norden", skriver vd Anna Borg i rapporten.