Vill bygga vindkraftpark på jämtländsk jaktmark

Fyra jämtländka företag hoppas få arrendera jaktmark i Viggesågen som tillhär Bergs kommun. Planerna är att bygga en vindkraftpark som både kommunen och lokala aktörer kan köpa in sig i, skriver Östersunds-Posten.

Företagen är Femper AB, som ägs av familjen Stjernström i Sikås, Åse Bruk som ägs av bröderna Hans och Per Åsling i Åse, Nilsson Vind från Offerdal samt skogsägaren Per-Lennart Persson i Offerdal.

 

De fastigheter som företagen nu vill arrendera av Bergs kommun är Medvigge 4:20 och Östervigge 2:12 och utgör den jaktmark som i dag är utarrenderad till Bergs jaktvårdskrets. Det avtalet löper fram till 2016.

 

Kommunstyrelsen i Berg väntas ta upp företagens arrendebegäran vid sitt sammanträde om ett par veckor.