OX2 satsar på mer solkraft i Halland

Foto: Pixabay

OX2 har inlett tillståndsprocessen för ytterligare ett solkraftsprojekt utanför Halmstad i Hallands län. Projektet omfattar tre delområden och totalt cirka 150 hektar mark och beräknas fullt utbyggt att årligen producera cirka 110 GWh förnybar el, vilket motsvarar 22 000 villors årliga förbrukning av hushållsel.

Projektet är ett led i OX2:s utökade satsning på storskalig markbaserad solenergi och det tredje som planeras enbart i Halland. Nyttjanderättsavtal har tecknats med tre privata markägare och består av betesmark, åkermark inom vattenskyddsområde samt traditionell åkermark. Förutsatt att projektet utvecklas enligt plan kan anläggningen vara driftsatt 2025 och ge ett betydande tillskott av förnybar energi i södra Sverige.

– Inom ramen för den påbörjade tillståndsprocessen kommer vi under höst och vinter att genomföra samråd, samt genomföra undersökningar inför kommande miljökonsekvensbeskrivning. Den färdiga tillståndsansökan kommer att kunna lämnas in till länsstyrelsen under 2023, säger Elin Lund, ansvarig för OX2: s solkraftssatsning i Sverige.