Eltel tecknar kontrakt med finskt vindkraftsbolag

Foto: Pixabay

Eltel Finland har tecknat två avtal med Exilion, ett finskt bolag som koncentrerar sig på investeringar i förnybar energi, om att bygga en ny 110 kV kraftledning och transformatorstationer för två nya vindparker i Finland. Kontrakten har ett sammanlagt värde på cirka 11 miljoner euro.

Eltel kommer att ansvara för byggandet av en ny 20 km lång 110 kV kraftledning, två transformatorstationer samt det interna kraftnätet för de nya vindkraftparkerna, Isokangas och Palokangas i Finland. Eltel kommer att bidra till den förnybara energilösningen och tillföra expertis allteftersom projektet fortskrider.

De nya vindparkerna kommer att bestå av totalt 17 turbiner och en total kapacitet på cirka 100 MW. Vindparkerna beräknas att generera en hållbar årlig energiproduktion på cirka 320 000 MWh, vilket motsvarar den årliga energiförbrukningen för 130 000 bostäder i Finland.

Projektet startar i slutet av 2022 och är planerat att slutföras tidigt 2025.