Världens största havsbaserade vindkraftspark levererar den första elen

Foto: BASF

Hollandse Kust Zuid kommer bli världens största havsbaserade vindkraftspark när den färdigställs 2023. Men den har redan levererat el till det nederländska stamnätet. Havsvindskraftparken ägs av BASF, Vattenfall och Allianz, och är fortfarande i testfasen. När parken är färdigställd kommer den ha en total installerad kapacitet på 1,5 GW med en årlig elproduktion motsvarande elkonsumtionen hos 1,5 miljoner nederländska hushåll.

– För att vi på BASF och andra industriföretag ska kunna minska CO2-utsläppen krävs tillgång på stora mängder grön energi såsom vindkraft, det är helt avgörande för den gröna omställningen. Att vi nu ser den första producerade elen levereras från HKZ är positivt och ett steg på vägen mot vår målsättning att minska CO2-utsläppen med 25 procent till 2030, säger Mark Meier, Vice President, Norden och Baltikum, BASF.

HKZ började byggas sommaren 2021 och är beläget mellan 18 och 35 kilometer utanför den nederländska kusten. Vindkraftsparken kommer bestå av 140 stycken 11 MW turbiner, de största som installerats i stor skala. Även om parken fortfarande är i testfasen så levererade de installerade turbinerna den första elen i början av augusti, via en omvandlingsstation till havs och vidare in i det holländska nätet.

”Vi är oerhört stolta över att nå denna milstolpe. Leveransen av kraft till det nederländska elnätet är ett viktigt ögonblick, inte bara för oss utan också för alla våra partners, leverantörer, entreprenörer och alla andra parter som hjälpte till att nå denna punkt”, säger Ian Bremner, projektdirektör på Hollandse Kust Zuid, i ett pressmeddelande från Vattenfall.

BASF kommer att använda sin andel av elen för att stödja kemisk produktion på anläggningar runtom i Europa. Vattenfall kommer att använda HKZ för att förse sina kunder i Nederländerna med fossilfri el.

– I den största av våra 600 produktionsanläggningar gör vi årligen av med mer naturgas än hela Danmark, och BASF:s globala produktion släppte år 2021 ut 20,2 miljoner ton CO2. Det ger en tydlig bild av hur stor potential industrin har att påverka CO2-utsläppen globalt, men då krävs fler investeringar i form av exempelvis vindkraftsparker som kan producera stora mängder grön energi, säger Mark Meier.

”Denna vindkraftspark blir en viktig byggsten i försörjningen av vår anläggning Verbund i Antwerpen och andra europeiska anläggningar med förnybar el. Det är BASF:s första större investering i produktionsanläggningar för förnybar energi. I och med investeringen säkrar vi betydande volymer av el från förnybara energislag åt BASF, vilket är en viktig del av vår omställning mot klimatneutralitet”, sa dr Martin Brudermüller, vd för BASF SE, i ett pressmeddelande i samband med att partnerskapet med Vattenfall ingicks.