Densiteten i vindkraftsparker kan ökas med SeaTwirls vertikalaxlade turbiner

Foto: Nichholas Dorhety

På grund av snabbare turbulensåterhämtning är det möjligt att placera SeaTwirls vertikalaxlade turbiner tätare ihop i en vindkraftspark och få mer kraftproduktion från samma område, visar simulationer i ett nytt white paper.

SeaTwirl gav Dr Paplo Ouro, forskare på University of Manchester, i uppdrag att genomföra och skriva analysen. Den undersöker olika konfigurationer av vindkraftsparker med 25 10 MW-turbiner placerade i fem rader. Resultaten stärker SeaTwirls värdeerbjudande till vindkraftsparksutvecklare.