Första turbinen på plats i den nya vindkraftsparken i Hån, Värmland

Foto: Sebastian Prause

I Hån, Värmland har den första turbinen i den nya vindkraftsparken nu lyfts på plats. Totalt ska fem vindkraftverk på sammanlagt 21 MW installeras.

Byggnationen av Hån vindpark som ligger i Årjängs kommun startade i augusti 2021. Efter att vägar, uppställningsplatser, fundament och det interna elnätet för vindkraftsparken etablerats är det nu dags att montera själva vindkraftverken.  

 – Det känns mycket bra att vi har nått denna milstolpe. Hela projektteamet har arbetat hårt tillsammans med våra avtalspartners för att nå hit. Om allt går som det ska och att vi har vädret med oss så kommer alla turbiner stå på plats i början av oktober, säger Sebastian Prause, projektledare för Hån vindpark.  

bild
Foto: Sebastian Prause

När alla fem turbiner installerats påbörjas testfasen, i mitten på december går vindkraftsparken över i full drift.  

Unikt projekt 
Hån vindpark är ett av få projekt i Sverige som beviljats nätkoncession för en linje som korsar landsgränsen mot Norge. Med det menas att vindkraftsverken uppförs i Sverige men ansluts via en markförlagd kabel till det norska elnätet. Varför elproduktionen från Hån Vindpark går ut i det norska elnätet beror på kapacitetsbrist i det värmländska elnätet.   

Om Hån vindpark  

  • Hån vindpark ägs av Cloudberry Clean Energy ASA 

  • Vindkraftsparken består av fem Vestas 4,2 MW turbiner  

  • Total kapacitet: 21 MW 

  • Rotordiameter: 150 m 

  • Tas i drift: december 2022