Bästa augustimånaden i den svenska vindkraftshistorien!

I en tid när behovet av ökad elproduktion har gjorts tydligt av det förändrade säkerhetsläget, klimatkrisen och skenande elpriser är vindkraften ett kraftslag som växer. Under augusti 2022 producerade vindkraften 1,91 TWh – den högsta augustiproduktionen genom tiderna.

På topplistan över de bästa vindkraftsmånaderna finns främst månaderna under det kalla halvåret – då vindkraften levererar som bäst. Augusti 2022 kommer därför som väntat inte i toppen vid en jämförelse på månadsbasis (28:e plats), men 2022 producerades alltså den högsta nivån någonsin en augustimånad.

Hittills under år 2022, januari till och med augusti, har vindkraften producerat just över 22 TWh. Svensk Vindenergis prognos pekar mot att vindkraften kommer att producera ca 35 TWh år 2022, vilket är en ökning med ca 8 TWh från år 2021.

Prognosen för år 2024 är att vindkraftsproduktionen passerar 50 TWh och blir Sveriges näst största kraftslag, efter vattenkraften. Prognosen baseras på beställda vindkraftverk och tillståndsgivna projekt. All tillkommande produktion fram till 2024 kommer från landbaserad vindkraft.  

Den tillkommande vindkraftsproduktionen pressar elpriset. En analys från Sweco från januari 2022 visar att den vindkraft som byggs 2022-2025 kommer att pressa årsmedelpriset på el med 8 öre per kWh i södra Sverige.

Utöver ett pressat elpris innebär den ökande vindkraftsproduktionen att vattnet (energin) kan sparas/lagras i vattenkraftens dammar och räcka längre. Uppgifterna om vindkraftsproduktion per månad är hämtade från Nordpool.

bild

Källa: Svensk vindenergi