Vind- och solkraftsbolaget OX2 rustar för accelererad tillväxt

OX2 utvecklar, bygger och säljer land- och havsbaserad vindkraft och solkraft och erbjuder även förvaltning av vind- och solkkraftparker efter färdigställande.

Text: Annika Wihlborg

OX2 utvecklar, bygger och säljer land- och havsbaserad vindkraft och solkraft och erbjuder även förvaltning av vind- och solkkraftparker efter färdigställande. OX2 har profilerat sig genom att utveckla och sälja cirka 2,5 GW i Sverige, Finland, Polen och Norge åt kunder såsom Allianz, Ardian och IKEA. OX2 har verksamhet i Sverige, Finland, Polen, Frankrike, Estland, Litauen, Norge, Spanien, Italien, Grekland och Rumänien med huvudkontor i Stockholm.

Listbyte och ambitiösa tillväxtmål

OX2 säkrar mark för att möjliggöra utveckling och leverans av nyckelfärdiga vind- och solkraftsparker, samt förvärvar och vidareutvecklar projekt som redan har initierats av andra utvecklare. Bolaget äger inte energiproduktionstillgångar utan säljer färdiga projekt till finansiella och industriella investerare, större företag samt energiproducenter.

OX2 har för närvarande en utvecklingsportfölj på cirka 23 GW. Storleken på OX2:s projektutvecklingsportfölj resulterar i att bolaget har en diversifierad portfölj av projekt i olika faser, teknologier samt geografier Dessutom erbjuder bolaget tekniska och kommersiella förvaltningstjänster till projekt som OX2 har utvecklat och sålt samt till projekt som utvecklats av tredje part.

Stark start på 2022

Sedan slutet av februari i år har OX2:s aktie har rusat med 72 procent och är en av årets vinnare på Stockholmsbörsen

–Vi har haft en stark start på 2022 och fortsätter att leverera i enlighet med vår plan och våra mål. Vi har genomfört flera förvärv, sålt två vindparker i Sverige, gjort flera betydande framsteg i våra havsbaserade projekt samt etablerat oss på en ny marknad. I april i år bytte vi även lista då OX2 noterades på Nasdaq Stockholm i large cap-segmentet, säger Paul Stormoen, vd på OX2.

bild
Paul Stormoen, vd på OX2

OX2:s ambition är att uppnå en årlig försäljning av projekt motsvarande en effekt om mer än 500 MW i genomsnitt per år under 2022, mer än 1 500 MW i genomsnitt per år under 2023–2024 och på medellång sikt mer än 2 000 MW per år. målet är inställt på kraftig och lönsam tillväxt. 

Driftklara vindkraftsparker

De senaste årens tillväxt grundar sig, enligt Paul Stormoen, i den teknikutveckling som vindkraften genomfört. Sedan 2018 är vindkraft så kostnadseffektiv att den inte kräver subventioner, vilket gjort den till en attraktiv investering. Det utgjorde startskottet för den verksamhet vi ser idag.

–Vår verksamhet har varit lönsam sedan start och har dessutom präglats av en genomgående hög aktivitetsnivå sedan 2011, men de senaste åren har antalet vindkraftsprojekt ökat allt snabbare. Vi säljer driftklara vindkraftsparker samt drifttjänster till våra kunder och upplever att vi har träffat rätt på marknaden med vår prissättningsmodell. Under 2021 driftsatte vi 720 MW vindkraft och i år planerar vi att driftsätta drygt 500 MW, säger han.