Nordsjön kan bli Europas största klimatneutrala energisystem

Foto: Nicholas Doherty

Den här sommaren samlades 150 länder i Stockholm för FN:s miljökonferens för att kraftsamla för miljön och klimatet. Ambitionen var att bidra till att öka takten i omställningen och konferensen landade i tio punkter som bland annat pekade på vikten av att skynda på systemövergripande omställningar av de sektorer där det finns störst effekt att hämta, exempelvis energisektorn. Enligt Siemens Energy är detta ett centralt fokusområde för att sträva mot en klimatneutralitet, och man föreslår därför en omfattande satsning på omställningen av Nordsjön.

Enligt organisationen Svensk Vindenergi är bedömningen är att det svenska behovet av el kommer att tredubblas till 2050 och uppgå̊till 370 TWh per år. Sverige står dessutom inför en nästan 50-procentig ökning av elbehovet redan inom detta decennium.

– Nordsjön kan bli avgörande i Europas strävan mot att ställa om till förnybar energi och minska behovet av kol och olja. Senast år 2050 kan området bli Europas största klimatneutrala energisystem. Men det kommer att krävas omfattande samarbeten mellan företag, industrier och länderna kring Nordsjön för att det ska kunna bli verklighet, säger Hans Holmström, Sverige-vd på Siemens Energy.

I årtionden har Nordsjön spelat en nyckelroll i att leverera energi till Europa genom sina oljeoch gasfält, och nu tornas en enorm investeringspotential upp som förväntas omvandla Nordsjön till ett klimatneutralt energisystem senast 2050. En energitransformation som kommer kräva storskalighet och koordination. En lyckad omställning kommer leda till att nya industrier lockas till området, jobben säkras och det leder till ett minskat beroende av fossila bränslen, enligt Siemens Energy.

Branschorganisation Svensk Vindenergi beställde en utredning som visar att havsbaserad vindkraft år 2050 kan stå för 167 TWh av Sveriges elproduktion, vilket motsvarar 45 procent av det totala elbehovet. Samma utredning visar att havsbaserad vindkraft kan skapa 1 500–4 000 årsarbeten i Sverige år 2030 och upp till 10 000 årsarbeten år 2050.

– Det kommer bli en lång resa för att få bort koldioxidutsläppen, men FN:s IPCC-rapport som nyligen släpptes visar tydligt att det är dags att agera nu och Siemens Energy vill vara med och bidra till den utvecklingen. Vi har redan bidragit med 400 MW förnybar energi till Storbritannien från havsbaserad vindkraft, så vi vet att vi har kapacitet, säger Hans Holmström, Sverige-vd på Siemens Energy.

Nordsjön har en historik av att förvara naturgas vilket ger området goda geologiska förutsättningar för att vara en plats för att begrava koldioxid som släppts ut. Den befintliga infrastrukturen behöver moderniseras och området har goda förutsättningar för att bli en testbädd för ny teknik. Siemens Energi Sida 2/2.

– Om Europa ska klara av att bli klimatneutralt senast år 2050 måste den havsbaserade vindkraften tiodubbla sin kapacitet, från dagens 29 GW till en bra bit över 300 GW. För att detta ska vara möjligt är omställningen av Nordsjön helt nödvändig, avslutar Hans Holmström, Sverige-vd på Siemens Energy.