NIRAS stänker sin position genom förvärv av miljökonsulten AquaBiota

AquaBiota VD Matin Isaeus och Tomas Hjorth, NIRAS. Foto: NIRAS

Genom förvärvet av AquaBiota stärker NIRAS sin position som ett ledande miljökonsultföretag i Skandinavien och som ett nyckelföretag i expansionen av global havsbaserad vindkraft.

 

NIRAS och AquaBiota tillhandahåller ett brett utbud av miljöexpertis och konsulttjänster för hållbar utveckling. Tillsammans delar vi en vision om att kombinera teknisk förmåga, effektiv projektleverans och bra service för våra kunder. Våra organisationer är båda kunskapsdrivna och uppmuntrar medarbetarna till kontinuerligt lärande och att utveckla sin kompetens.

"Genom förvärvet av AquaBiota stärker NIRAS sin position i Sverige med ytterligare 25 miljökonsulter, som huvudsakligen är specialiserade inom marinbiologi och limnologi. AquaBiota har en stark profil när det gäller privata investerare, vilket kompletterar vår befintliga portfölj av stora ramavtal med offentliga kunder. Att många av AquaBiotas kunder är viktiga aktörer i utvecklingen av hållbar energi ligger helt i linje med NIRAS definierade fokusområden och framtida strategi, säger Tomas Hjorth, NIRAS affärsområdeschef för miljö i Sverige.

Cirka 300 miljökonsulter

Med AquaBiota har NIRAS organisation nu cirka 75 miljökonsulter i Sverige. De ingår i ett skandinaviskt nätverk i NIRAS-koncernen med cirka 300 miljökonsulter. NIRAS expertis erbjuder ett brett spektrum av miljötjänster, exempelvis relaterat till förorenade områden, MKB och tillståndsprövning, Environmental Due Diligence, miljöövervakning och naturinventering, miljöstöd vid drift och entreprenad, samt modellering och GIS.

"NIRAS och AquaBiota delar visionen om att arbeta för att utveckla vår samlade kompetens och tjänster, för att ligga i framkant inom miljörådgivning och därmed alltid kunna vara ett starkt stöd för våra kunder samtidigt som vi erbjuder våra medarbetare större utvecklingsmöjligheter", säger Martin Isaeus, VD AquaBiota.

Bidrar till den gröna omställningen

Med AquaBiota stärker NIRAS sin ledande position inom MKB och tillståndsgivning när det gäller att bygga ut havsbaserade vindkraftsparker. NIRAS har arbetat med att utveckla havsbaserade vindkraftsparker i mer än 20 år, först i Danmark och senare i Storbritannien och globalt. Sammantaget har NIRAS varit involverade i projekt på totalt över 50 GW sammanlagd kapacitet.

"Tillsammans med AquaBiota har vi möjlighet att fortsätta och utöka leveransen av planering och tillståndsgivning av nya projekt, tillsammans med våra kunder, för att bidra till den gröna omställningen", säger NIRAS VP Environment & Offshore Wind, Betina Heron.