Grönt eller inte? Nu röstas om kärnkraft och gas

Martin Meissner/AP/TT: Ett kärnkraftverk i Lingen i Tyskland. Arkivbild.

När EU-kommissionen i vintras föreslog att investeringar i både kärnkraft och naturgas borde kunna klassas som gröna inleddes en bister kamp både i och mellan olika medlemsländer och politiska partigrupper.

Framför allt från miljöhåll har kritiken varit besk. EU-kommissionen har anklagats för att säga ja av politiska skäl, för att glädja både det kärnkraftsvänliga Frankrike och det gasglada Tyskland.

Det här är bara ett politiskt spel från Frankrike, fnös nederländske EU-parlamentsledamoten Bas Eickhout från miljöpartiet Groen Links i en debatt i går.

Med tiden har striden också kommit att handla om storpolitik och energisäkerhet. Kärnkraftsanhängarna ser kärnkraften som helt nödvändig i ett läge där energipriserna stadigt stiger och EU-länderna måste göra sig mindre beroende av rysk energi. Å andra sidan kan just Ryssland tjäna mycket på om naturgasen anses vara grön.

Allt eller inget

Nu ska allt avgöras i en enda omröstning i EU-parlamentet. Om minst 353 ledamöter i dag röstar för att slopa kommissionens förslag så faller det helt och måste göras om.

Att enbart godkänna gasen men inte kärnkraften, eller tvärtom, är inte möjligt, så som förslaget ser ut. Antingen är det allt – eller inget.

Hur det ska gå är oerhört svårt att sia om på förhand. I allmänhet vill de flesta partierna till vänster fälla förslaget, medan högerpartierna vill se det bli verklighet.

Det gäller också för de svenska ledamöterna.

Höger mot vänster

Jytte Guteland (S) anser kommissionens förslag vara både odemokratiskt och ovetenskapligt.

På det här sättet jämställer man till exempel naturgasen med biobränslen eller kärnkraften med solkraft. Det urvattnar taxonomin, säger Guteland till TT.

Tomas Tobé (M) menar att dagens energikris kräver åtgärder för att hjälpa människor och företag.

Då måste investeringar styras till förnybart och till energieffektiviseringar. Men också till kärnkraft och i en övergångsfas till gas under hårda kriterier. Allt annat vore oansvarigt att göra just nu, sade Tobé i EU-parlamentsdebatten i går.

Inget förbud

Oavsett hur omröstningen går i dag innebär den varken något förbud mot att investera i kärnkraft och gas eller att någon tvingas investera i energikällorna mot sin vilja.

Motståndarna anser dock att själva taxonomisystemet riskerar att bli värdelöst om investerare drar sig för att använda det, om det ses som ovetenskapligt.

Anhängarna är i sin tur oroliga för att ett nej nu försenar eller rentav stoppar nödvändiga investeringar i branschen.

Om förslaget fälls blir det upp till EU-kommissionen att avgöra om och hur man vill förändra det och i så fall sannolikt dela upp kärnkraft och naturgas i olika förslag.