DalaVind AB fördjupar sitt samarbete med Eolus Vind AB

Foto: Pixabay

Inför byggstarten av Vindpark Fageråsen, utanför Malung, fördjupar intressebolaget DalaVind AB sitt samarbete med Eolus Vind AB.

Dala Energi är ägare till 20,3 % i DalaVind. Övriga ägare är 13 andra energibolag, skogsägare och privata investerare. DalaVind utvecklar hållbar elproduktion vilket bidrar till ett hållbart samhälle på både global och regional nivå. Dalavinds samarbetet med Eolus kommer fortsättningsvis ske genom ett projektbolag där DalaVind är majoritetsägare och därmed har fortsatt inflytande på utvecklingen av Vindpark Fageråsen.

Totalt planeras 33 vindkraftverk med en maximal höjd på 200 meter i området. Parken fick laga vunnet tillstånd 2018 och förväntas producera 700 GWh per år. Detta motsvarar årsförbrukningen för ca 140 000 hushåll.

Det planerade vindkraftområdet ligger utmed E45 mellan Malung och Stöllet vid gränsen mellan Dalarna och Värmland. Området har goda vindförhållanden och en infrastruktur som underlättar transport och installation av vindkraftverken. Elanslutningen kommer att ske till en ny transformatorstation i Tandö norr om Malung som byggs bland annat för att förstärka elanslutningen till norra Dalarna. Driftsättningen av vindkraftparken beräknas till hösten 2026.